Privacybeleid

Glas in Lood Studio Oss.

Ons website-adres is: https://www.glasinloodstudio.nl.

Privacystatement

Glas in Lood Studio Oss verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij aan hoe wij dat doen. Glas in Lood Studio Oss streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Glas in Lood Studio Oss persoonsgegevens?

Glas in Lood Studio Oss verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van mensen die een opdracht bij ons hebben geplaatst. De persoonsgegevens van mensen die alleen informatie opvragen wordt niet opgeslagen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Glas in Lood Studio Oss verwerkt de persoonsgegevens zelf in de bedrijfsadministratie. De toegang tot de administratie is zo passend mogelijk beschermd tegen onrechtmatige toegang en diefstal.

 

Waarvoor verwerkt Glas in Lood Studio Oss persoonsgegevens?

Glas in Lood Studio Oss verwerkt persoonsgegevens met één doel: het functioneren van het bedrijf. Glas in Lood Studio Oss wisselt geen persoonsgegevens uit met derden, met uitzondering als er sprake is van een wettelijke verplichting daartoe in opdracht van bijvoorbeeld de belastingdienst.

 Kan ik zien welke gegevens van mij worden verwerkt?

Elke klant heeft recht op inzage in de klantgegevens die worden verwerkt. Neem daarvoor contact op met Glas in Lood Studio. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.